Arogya Vibhag Bharti 2023 Group C

Arogya Vibhag Bharti 2023, Arogya Vibhag Bharti

आरोग्य विभाग महराष्ट्र अंतर्गत मेगा भरती जाहीर करण्यात आलेली आहे. एकूण 10949 पदांची भरती प्रक्रिया गट क आणि गट ड साठी पार पाडली जाणार आहे. Arogya Vibhag Bharti 2023 Group C, Group गट क साठी एकूण 6939 जागा असून गट ड साठी 4010 जागा आहेत. या दोन्ही गटाच्या पद भरतीची सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे … Read more