Assistant Professor recruitment 2023, Mumbai recruitment 2023

Assistant Professor recruitment 2023, government of maharashtra government law college शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबई अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी भरती सुरू प्रक्रिया घेण्यात येत आहे. दिलेली माहिती व अधिकृत जाहिरात सविस्तर वाचा. सूचना : सदर जाहिराती द्वारे सुरू झालेल्या निवड प्रक्रियेमुळे या अगोदर 22/3/2019 या तारखेस मंजूर झालेल्या व 7/3/2019 या दिवशी जाहिराती प्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक … Read more