DMER Recruitment 2024 Notification, DMER Dhule Advertisement

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय अंतर्गत नवीन पदांची भरती करण्यात येणार आहे त्यासाठीची सविस्तर जाहिरात देण्यात आलेली आहे. जाहीर केलेली पदे सरळसेवा पद्धतीने भरली जाणार आहेत. DMER Recruitment 2024 Notification. उमेदवारांना ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही पदे गट – ड संवर्गातील आहेत. अर्ज करण्यासाठी मुदत, अर्ज प्रक्रिया, आणि अर्ज करण्याची सविस्तर … Read more