DTP Maharashtra Recruitment 2023 | Shipai Bharti 2023

DTP Maharashtra Recruitment 2023 | Shipai Bharti 2023

DTP Maharashtra Recruitment 2023 / डिपार्टमेंट ऑफ टाऊन प्लॅनिंग अँड वॅल्यूएशन महाराष्ट्र / नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग महाराष्ट्र शासन अंतर्गत शिपाई पदांच्या भरती साठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. DTP Maharashtra Recruitment 2023 महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग अंतर्गत पुणे/कोकण/ नागपूर/ नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती विभागामध्ये शिपाई गट ड संवर्गामधील रिक्त पदे भरण्यासाठी … Read more