GMC Nagpur Bharti 2024, GMC Recruitment 2024 Notification

GMC Nagpur Bharti 2024, GMC Recruitment 2024 Notification pdf

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंतर्गत नवीन पदांची भरती करण्यात येत आहे. त्यासाठी ची अधिकृत जाहिरात जाहीर करण्यात आलेली आहे. पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी या नोकरीच्या या संधीचा फायदा घ्यायचा आहे. GMC Nagpur Bharti 2024. गट – ड मधील पदे भरण्यासाठी ही भरती प्रक्रिया घेण्यात येत आहे. एकूण 680 पदांसाठी ही भरती पार पाडण्यात येणार आहे. 10 वी … Read more