Latur Anganwadi Bharti 2023-Latur Anganwadi Vacancy 2023

Latur Anganwadi Bharti 2023-Latur Anganwadi Vacancy 2023

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग अंगणवाडी मदतनीस भरती बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी प्रकल्प) लातूर शहर अंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी केंद्रातील रिक्त अंगणवाडी मदतनीस यांच्या पद भरती बाबतची अर्ज नमूना. अटी व शर्ती कार्यालयच्या https://latur.gov.in वर जाहीर केलेले आहे. दिलेल्या अर्ज नमुन्यात आवश्यक असलेला तपशील अचूक नमूद करावा. अर्धवट माहिती असलेल अर्ज अपात्र केले … Read more