Nagar Parishad Recruitment 2023-Maharashtra Nagar Parishad

Nagar Parishad Recruitment 2023-Maharashtra Nagar Parishad

Nagar Parishad Recruitment 2023 / महाराष्ट्र नगपरिषद राजयसेवा गट – क परीक्षा 2023 नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यातील नगर परिषद / नगर पंचायत मधील “महाराष्ट्र नगरपरिषद राजयसेवा” अंतर्गत गट – क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आलेले आहे. Nagar Parishad Recruitment 2023 महाराष्ट्र नगर परिषद राजयसेवा सेवा प्रवेश नियमातील तरतूद प्रमाणे … Read more