MPSC Exam महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब मुख्य परीक्षा

MPSC Exam

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315अंतर्गत स्थापन केलेली एक स्वतंत्र संस्था आहे. कलम 320 मध्ये नमूद केलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे हा त्याचा उद्देश आहे. आयोगाच्या मुख्य कार्यांमध्ये विविध सरकारी पदांसाठी योग्य उमेदवार सुचवणे आणि सेवांशी संबंधित बाबींवर सरकारला मार्गदर्शन करणे, जसे की भरती नियम तयार करणे, … Read more