MPSC ASO Recruitment 2023 Assistant Section Officer

MPSC ASO Recruitment 2023 सहाय्यक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – 2023 MPSC ASO Recruitment 2023 मंत्रालय प्रशासकीय विभागातील लिपिक, लिपिक टंकलेखक, व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्यांना सहाय्यक कसक्ष अधिकारी पदावर निवडीदवारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार दिनांक 16 सप्टेंबर 2023 रोजी सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – 2023 फक्त मुंबई येथे … Read more