MPSC Exam महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब मुख्य परीक्षा

MPSC Exam

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315अंतर्गत स्थापन केलेली एक स्वतंत्र संस्था आहे. कलम 320 मध्ये नमूद केलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे हा त्याचा उद्देश आहे. आयोगाच्या मुख्य कार्यांमध्ये विविध सरकारी पदांसाठी योग्य उमेदवार सुचवणे आणि सेवांशी संबंधित बाबींवर सरकारला मार्गदर्शन करणे, जसे की भरती नियम तयार करणे, … Read more

MPSC ASO Recruitment 2023 Assistant Section Officer

MPSC ASO Recruitment 2023 सहाय्यक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – 2023 MPSC ASO Recruitment 2023 मंत्रालय प्रशासकीय विभागातील लिपिक, लिपिक टंकलेखक, व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्यांना सहाय्यक कसक्ष अधिकारी पदावर निवडीदवारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार दिनांक 16 सप्टेंबर 2023 रोजी सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – 2023 फक्त मुंबई येथे … Read more

MPSC Recruitment 2023 | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2023 केंद्र सरकारच्या श्रेणीतील समाज कल्याण अधिकारी या पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत अर्ज स्वीकारले जात आहेत. या पदासाठी 22 पदे रिक्त आहेत. मराठी भाषेच्या ज्ञानाबरोबरच, उमेदवारांनी सामाजिक कार्य किंवा समाजकल्याण विज्ञान या विषयातील स्पेशलायझेशनसह BSW किंवा MSW पदवी असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांचे वय 20 आणि 38 च्या दरम्यान असणे … Read more