MPCB Recruitment 2023 Notification Pdf | MPCB Bharti 2023

MPCB Recruitment 2023 Notification Pdf | MPCB Bharti 2023

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग अंतर्गत प्रयोगशाळा सहाय्यक, लिपिक, टंक लेखक, सहीयक आणि लेखापाल या पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आलेली आहे. MPCB Recruitment 2023 Notification महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आस्थापनेवरील गट अ/ब आणि क च्या एकूण बारा संवर्गातील 65 पदांची भरती सुरू करण्यात आलेली आहे. या पदांची भरती सरळसेवेने करण्यात येणार असून पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन … Read more