Mumbai Police Waiting-list 2023 pdf, mumbai police bharti 2023

Mumbai Police Waiting-list 2023 pdf

ही महत्वाची बातमी आसपाससच्या सर्व मुंबई येथे भरती दिलेल्या उमेदवारांना ही बातमी शेअर करायची आहे. Mumbai Police Waiting-list 2023. मुंबई पोलिस शिपाई भरती – 2021, शुद्धीपत्रक, अंतिम प्रतीक्षा यादीमधील बदल होत असलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली. पण सदर अंतिम प्रतीक्षा यादीचे कामकाज करताना संगणक तांत्रिक अडचणी जाहिराती मध्ये नमूद भाग 1 मधील उमेदवारांची नावे … Read more