NHM Sangli Recruitment 2024, NHM Recruitment 2024 Pdf

NHM Sangli Recruitment 2024, NHM Recruitment 2024 Pdf

सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका अंतर्गत नवीन पदांची भरती करण्यासाठी सविस्तर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांना अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी सविस्तर दिलेली माहिती सविस्तर वाचून अर्ज करायचे आहेत. NHM Sangli Recruitment 2024 16 जानेवारी 2024 पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत दिलेली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीच्या आत अर्ज सादर करायचे … Read more