NTRO Recruitment 2024, NTRO Scientist B Recruitment 2024

NTRO Recruitment 2024, NTRO Scientist B Recruitment 2024

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्थेच्या अंतर्गत नवीन पदांसाठी भरती प्रक्रिया घेण्यात येत आहे. त्यासाठी ची सविस्तर जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सायंटिस्ट – ब या पदासाठी ही भरती प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे. NTRO Recruitment 2024 Notification pdf. पात्र उमेदवारांना या पद भरती साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठी 19 जानेवारी … Read more