PashuSanvardhan Vibhag Bharti 2023 पशूसंवर्धन विभाग पुणे भरती

PashuSanvardhan Vibhag Bharti 2023 पशूसंवर्धन आयुक्तालय येथे वेगवेगळ्या विभागाच्या 446 पदांची नवीन भरती PashuSanvardhan Vibhag Bharti 2023 जाहीर केली आहे. खालील दिलेली माहिती सविस्तर वाचा. पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 च्या घोषणेअंतर्गत पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत एकूण 446 पदे भरण्यात येणार आहेत. पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 ची अधिकृत अधिसूचना सध्या प्रसिद्ध झाली आहे. 27 मे ते … Read more