Sahakar Ayuktalay Bharti 2023 – Sahakar Ayuktalay Recruitment

Sahakar Ayuktalay Bharti 2023 - Sahakar Ayuktalay Recruitment 2023

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे व अधिनस्त विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था मुंबई / कोकण / नाशिक / पुणे / कोल्हापूर / औरंगाबाद / लातूर / अमरावती / नागपूर या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या काकशेतील गट – क् संवर्गातील सहकारी अधिकारी श्रेणी – 1, सहकरी अधिकरी श्रेणी – 2, … Read more