Ahmednagar Anganwadi Bharti 2023 : 12th Bharti 2023

Ahmednagar Anganwadi Bharti 2023

Ahmednagar Anganwadi Bharti 2023 अहमदनगर अंगणवाडी भरती 2023, 12th Bharti 2023/ 12 वी पास भरती 2023 अहमदनगर जिल्हा अंगणवाडी मदतनीस भरती सुरू करण्यात आली आहे. पात्र उमेदवारांनी अर्ज करायचा आहे. एकूण 137 जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. Ahmednagar Anganwadi Bharti 2023 खालील लेखात शैक्षणिक पात्रता, फी, पगार, अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याचा पत्ता, वय … Read more