MPSC Civil Services 2024 Exam, mpsc civil services exam 2024

MPSC Civil Services 2024 Exam, mpsc civil services exam 2024

एम पी एस सी ( MPSC 2024 Preliminary )अंतर्गत महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024, महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत विविध संवर्गातील 274 पदांच्या भरतीसाठी पूर्व परीक्षा रविवार दिनांक 28 एप्रिल 2024 या दिवशी घेतली जाईल. ही परीक्षा एकूण 37 जिल्हा केंद्रात घेण्यात येईल. MPSC Civil Services 2024 Exam या भरती साठीची सविस्तर … Read more